درب اتوماتیک | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

ابزارهای مورد استفاده در درب اتوماتیک :

در بحث درب اتوماتیک و نحوه ی فعال نمودن آنها و همچنین ابزارهای مورد استفاده در درب اتوماتیک به دلیل حساس بودن این عملکرد و همکاری های لازم بین درب اتوماتیک و ابزارهای مورد نیاز دارای اهمیت است زیرا تمامی این موارد پیرامون امنیت ساختمان است . یکی از مهم ترین و کارآمد ترین ابزارهایی که برای درب های اتوماتیک استفاده می شود ابزارهای حسگر هستند که حضور افراد یا حرکتی در ان ناحیه انجام می پذیرد را شناسایی می نماید و عکس العمل نشان می دهد در نتیجه زمانی که افراد وارد این ناحیه می گردند درب به صورت اتوماتیک باز می شود . در ناحیه دیگر منطقه ای با نام منطقه ی ایمن قرار دارد و در سوی دیگر درب و مخالف منطقه ی فعال است .

هنگامی که افراد در منطقه ی فعال درب اتوماتیک قرار می گیرند پس از باز شدن درب و رد شدن از آن قدم در منطقه ی ایمن می گذارند . درب اتوماتیک هنوز باز است این به آن معناست که شخص به طور کلی وارد منطقه ی ایمن نشده است وبین ناحیه ی فعال و ایمن قرار دارد . اما اگر به طور قطع وارد منطقه ی ایمن شده باشد . درب اتوماتیک تا ۱۰ درجه بسته می شود و مابقی راه را به آرامی طی می کند .

در واقع ابزارهای فعال کننده ارتباط الکترونیکی را به جعبه کنترل اصلی اپراتور برقرار می نماید .

از نظر فنی زمانی که کنترل اصلی در حالت فعال است مدار اصلی به حالت باز در می آید جریان الکترونیکی را به منبع ارسال می کند که این عمل باعث باز شدن درب اتوماتیک می گردد .

زمانی که شخص با سرعت معمولی وارد می شود ناحیه فعال می شود که ۴ فیت با درب فاصله دارد و درب اتوماتیک باز می شود ، پس از عبور از درب در حالی که در ناحیه ایمن است درب باز می ماند اما اگر از این منطقه خارج شود درب اتوماتیک پس از چند لحظه بسته می شود .

به طور کلی می توان کف پوش های درب اتوماتیک را به شکل زیر تعریف نمود .

این کف پوش ها برای باز شدن درب به کار می روند که نوع و اندازه ی آن ها مهم است کف پوش ها باید کاملا هم عرض درب باشند و خارج از درب با فاصله ۴ فیت قرار بگیرند زمانی که افراد بر روی این کف پوش ها قرار می گیرند کف پوش ها به عنوان یک حسگر عمل نموده و پیغام باز شدن درب را به درب می رسانند .