اجرای مکانیزم فیلتر جهت دربهای اتوماتیک | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

 در بسیار از محل های خاص به مانند سرور های کامپیوتر دما در محل بسیار  پایین نگه داشته می شود . جهت هدر رفت دما از ورود و خروج افراد از این  نوع درب اتوماتیک استفاده میشود . نوع طراحی نسبت به محل ۲ درب پشت به پشت هم  در زمان کرو بودن و در زمان اسلایدینگ روبروی هم به فاصله یا قطر بیشتر از ۲ متر و بازشو ۱ متر جهت درب نصب می گردد با تنظیم سرعت قابل تنظیم اپراتور های درب اتوماتیک  شرکت دُرآسا جهت ورود و خروج و هماهنگی چشمی های بالای درب جهت فرمان به کنترل باکس درب اتوماتیک بسیار نقش خوبی را ایفا میکنند

درب اتوماتیک فیلتر

درب اتوماتیک مدل فیلتر،درب اسلایدینگ،