اساس کارکرد درب اتوماتیک | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

اساس عملکرد انواع درب اتوماتیک دولنگه : تغییر طول بازو درب اتوماتیک کشویی : نیروی کششی درب اتوماتیک زیر سطحی : نیروی چرخشی وارد برمحور درب، درب اتوماتیک رولاپ : نیروی چرخشی وارد از بالا درب اتوماتیک زیر سقفی : نیروی کششی و چرخشی وارد بر درب و درب اتوماتیک به حرکت در می آید