امکانات و قابلیتهای متمایز درب اتوماتیک بوکامو المان با اپراتور های درب اتوماتیک | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

اپراتور درب اتوماتیک بوکامو از لحاظ کارکرد و عملکرد کارکرد بسیار نرم و بیصدا کارکرد دارد ، این پراتور دارای ای . اپی ۴۴ می باشد و دارای ایزو های اروپایی می باشد که دارای ۲ فیوز کارکرد می باشد که یکی از این فیوز ها فیوز موتور می باشد که جهت موتور سیستم می باشد که در زمان نوسانات برق فیوز سیستم عم کرد و برد کنترل را از مدار خارج می کند و این عملکرد در زمان گیر کردن جسم در پشت لت متحرک هم عمل می کند مورد دیگر تنظیم حرکت لتهای متحرک در زمان باز شدن و بسته شدن لت محترک قابل تنظیم می باشد حتی در این سیستم سرعت حرکت لت متحرک هم قابل تعریف می باشد
این اپراتور با موتور بسیار قدرتمند دانکر خود گامی بسیار بزرگی در زمینه کار کرد درب اتوماتیک برداشته است