انواع مکانیزم درب اتوماتیک در جهان | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

انواع مکانیزم درب اتوماتیک


درب اتوماتیک پنو ماتیک، درب اتوماتیک هیدرولیک، درب اتوماتیک الکترو موتوری درب اتوماتیک پنو ماتیک :

دربهای اتوماتیک پنوماتیک با فشار گاز، فشار باد کار میکنند که به وسیله موتور باد و ایجاد قدرت فشار  باعث حرکت درب میشود، که از نسل استفاده این اپراتورها بعلت خدمات فراوان بسیار می گذرد.

اتوماتیک هیدرولیک : فشار مایعات ، فشار روغنی  کار میکنند به وسیله موتور و فشار پمپ فشار روغن باعث حرکت درب می شود ، این نوع موتورها بیشتر درزمینه  دربهای صنعتی و بسیار بزرگ و پرتردد  که قدرت زیاد و استهلاک بسیارکم دارد استفاده میشود.

درب اتوماتیک الکترومکانیک : چرخ دنده ، گیر بکس   کار میکنند که قدرت موتور بوسیله  گیربکس به چرخ دنده ها انتقال پیدا کرده که با عث می شود که قدرت بیشتری از موتور درب اتوماتیک به درب انتقال داده شود که تنوع این اپراتور ها در بازار بسیار زیاد می باشد  .