انواع نمونه قرارداد خدمات درب اتوماتیک شرکت دُرآسا | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

*اولین نمونه قرارداد که کامل ترین طرح خدمات درب اتوماتیک می باشد، خدمات طلایی می باشد که شامل تعمیرات و سرویس دوره ای و تامین قطعات می باشد ودوره زمانی یک ساله و شش ماه می باشد، زمان بندی اعلام خرابی وزمان رسیدن تکنسین های شرکت درب اتوماتیک در تهران بزرگ زیر ۳ ساعت می باشد و اعلام ساعات پذیرش ۲۴ ساعته جهت فرودگاه ها و بیمارستان ها و مراکز خدماتی می باشد.
*دومین نمونه قرارداد که کارفرما متعهد می شود که تمامی هزینه قطعات را به عهده می گیرد، این خدمات را نقره ای شرکت دُرآسا می باشد که شامل سرویس دهی دوره و در زمان معین شده و خدمات دهی در زمان خرابی به صورت فوریت و فقط درخدمات درب اتوماتیک نقره ای تامین قطعات به عهده کارفرما می باشد، وزمان رسیدن تکنسین های شرکت درب اتوماتیک در تهران بزرگ زیر ۳ ساعت می باشد و اعلام ساعات پذیرش ۲۴ ساعته جهت فرودگاه ها و بیمارستان ها و مراکز خدماتی می باشد.

این ۲ نوع قرارداد خدمات درب اتوماتیک بسیارمرقوم به صرفه جهت بانک ها و فرودگاه ها و ادارات می باشد .
لازم بذکر است که خدمات پس از فروش اپراتور های درب اتوماتیک شرکت دُرآسا ۳سال می باشد و نوع قرارداد ها جهت اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای رکورد سوییس و اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای ترمکس سوییس و هوبر تایوان و گزیه آلمان و لابل ایتالیا و نابکوی ژاپن و در زمینه اپراتور های کرکره برقی به مانند موتور های ساید و توبلار مدل بارزانته ایتالیا و دالی و … ودر زمینه جک های درب پارکینگی مدل V2 و SUMATIC و FAAC و FADINI و LIFE و SUMMERرا به عهده می گیرد و شرکت در باتوماتیک دُرآسا در زمینه راهبندها و سیستم های سکشنال نقش خوبی را میتوان ایفا کنیم.