اهدف شرکت دُرآساجهت مشتری مداری | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

شرکت دُرآسا با ۵سال سابقه کاری و خدمت رسانی برمردم عزیزمان در راستای مشتری مداری و اهداف دیگر شرکت درب اتوماتیک  دُرآسا در یک همه پرسی درزمینه ارئه خدمات از مشتریان عزیزمان در سایت شرکت اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای رکورد اسلایدینگ , اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای رکورد تلسکوپی , اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای رکورد کرو , اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای رکورد فولدینگ, اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای رکورد سوئینگ , اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای ترمکس اسلایدینگ, اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای ترمکس تلسکوپی, اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای ترمکس کرو , اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای ترمکس فولدینگ , اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای ترمکس سوئینگ , موتورهای سکشنال دربهای زیرسقفی,موتورهای ساید کرکره درب اتوماتیک,موتورهای توبلار کرکره درب اتوماتیک,جک های درب های اتوماتیک بارزانته و لایف و ……..   منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم ما با نام خدا شروع کردیم و با شعار که یک فروش پایان کار نیست آغاز یک تعهد است تمامی اپراتورهای درب اتوماتیک شرکت دُرآسا ۱۲ ماه گارانتی فروش  و ۱۰ سال خدمات پس ار فروش را برخوردار می یاشد لازم بذکر است، اپراتورهای شیشه ای سوئیسی  رکورد و ترمکس دارای ۲۴ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد ، در زمینه موتور های ساید و توبلار بارزانته ۱۲ ماه گارانتی پس از فروش و ۱۰ سال خدمات و  در زمینه جک های لولایی بارزانته ۱۲ ماه گارانتی  و ۱۰ سال خدمات پس از فروش به مشتریان ارئه می شود این امر درزمان بوسیله کارت گارانتی به و نصب درب اتوماتیک به خریدار تقدیم میگردد.

لازم بذکر است جهت آرامش بیشتر برای هموطنان و  در راستای مشتری مداری درشرکت درب اتوماتیک آ دُرآسا خدمات  دربهای اتوماتیک را ارائه می گردد ۲ طرح  به نامهای شرایط طرح ۶ ماه طلایی و شرایط طرح ۶ ماه نقره ای می یاشد.

طرح خدمات دهی طلایی بشرح زیر می باشد:

خدمات درب اتوماتیک به مدت ۶ ماه بصورت دوره ای سرویس و نگهداری و تامین قطعات مورد نیاز و گارانتی تعویض جهت قطعات تعویضی بدون قید شرط و به صورت رایگان می باشد،بعد از عقد قرارداد.این طرح در مورد اپراتورهای اروپایی و آسیایی شناخته شده توسط تکنسین ها شرکت دُرآساانجام می پزیرد.

طرح خدمات دهی نقره ای بشرح زیر می باشد :

خدمات درب اتوماتیک به مدت ۶ ماه بصورت دوره ای سرویس و نگهداری  می باشد و تامین قطعات تحت نظارت کارشناسان شرکت دُرآسا می باشد و هزینه خرید قطعات با کارفرما می باشد، این طرح در مورد اپراتورهای اروپایی و آسیایی شناخته شده توسط تکنسین ها شرکت دُرآسا انجام می پزیرد.

اپراتور های دربهای اتوماتیک دُرآسا مورد نظر بشرح زیر می باشد:

اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای رکورد اسلایدینگ | اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای رکورد تلسکوپی | اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای رکورد کرو | اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای رکورد فولدینگ | اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای رکورد سوئینگ | اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای ترمکس اسلایدینگ | اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای ترمکس تلسکوپی | اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای ترمکس کرو | اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای ترمکس فولدینگ | اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای ترمکس سوئینگ |موتورهای سکشنال دربهای زیرسقفی , موتورهای ساید کرکره درب اتوماتیک | موتورهای توبلار کرکره درب اتوماتیک |جک های درب های اتوماتیک بارزانته و لایف و ……..