اهمیت درب اتوماتیک شیشه ای در سکوهای مترو | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

بیشترین کاربرد در زمینه درب اتوماتیک و محدودیت تردد برای افرادمی باشد که در زمان تردد افراد با تایید و مجوز در محل بتوانند در امکان مناسب تردد کنند ، در زمان های که تردد و ازدحام افراد جهت آسیب می شود می توان از این درب های اتوماتیک شیشه ای استفاده کرد این توصیه در مکانهای به مانند سکوهای قطار شهری که در بعضی از ایستگاه ها بسیار پرتردد می باشد صدق می کند وباعث ایمنی بیشتر در محل می شود
مکانیز به این صورت می باشد که دربهای شیشه ای اتوماتیک اسلایدینگ به مانند معمول در جلوی دربهای اتوماتیک قطار بر روی سکوی ایستگاه نصب و درب ها به صورت سری به سیستم فرمان درب وصل شده و با فرمان بازشدن دربهای قطار دربهای اتوماتیک سکو باز و اجازه ترددرا به افراد میدهند