شرکت دُر آسا اولین تولید درب کرو تلسکوپی درایران | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

شرکت دُر آسا اولین تولید درب کرو تلسکوپی درایران

این مکانیزم درب اتوماتیک در ایران و یا می توان گفت در خاور میانه تا به حال انجام نگرفنه است مکانیزم درب اتوماتیک تلسکوپی و درب اتوماتیک کرو در جایی خود جزء اپراتور های خاص لحاظ می شود و تلفیقی از این ۲ نوع درب اتوماتیک خاص جهت بازشوی بیشتر استفاده شده و این نوع درب اتوماتیک با عرض بسیار محدود و بازشو بسیار زیاد قابل اجرا می باشد از لحاظ شماتیک دقیقا ۶ لت نیم دایره که ۲ لت ثابت و ۴لت متحرک بروی ثابتها حرکت می کنند و همین مکانیزم درب اتوماتیک باعث بازشو بسیار زیاد می شد و هم زیبایی درب اتوماتیک کرو را دارا می باشد اپراتور پیشهادی به مشتریان این درب اتوماتیک اپراتور پرقدرت رکورد سوئیس می باشد که به همراه  ۲ریل اضافی فابریک رکورد باعث نرم کارکردن و بی صدا بودن سیستم می باشد،

پیشنهاد تکنسین های  مجموعه جهت کارکرد مناسب فریم مدل ps3 می باشد که کمک بسیار زیادی در کارکرد بهتر این اپراتور درب اتوماتیک تلفیقی می باشد .