بهترین نوع استفاده از درب اتوماتیک جهت تبادل انرژی | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

بهترین روش استفاده درب اتوماتیک در زمان برودت هوا و گرمای هوا می توان تلفیق درب اتوماتیک با سیستم های پرده هوا می باشد ، این اپراتور ها با شوت کردن هوا بافشار زیاد باعث می شود که در زمان تردد افراد از درب اتوماتیک  هوای خارج و حتی حشرات موزی وارد فضای داخل نشوند و دمای فضای داخل درب اتوماتیک یکنواخت می ماند، مکانیزم این اپراتور ها با درب اتوماتیک با یک میکروسویچ به درب اتوماتیک ارتباط پیدا می کنند و به ۲ حالت دائم روشن و حالت باز و بسته شدن درب اتوماتیک سویچ می شود و این اپراتورهای پرده هوا با دو سیستم هوای معمولی و هوای گرم استفاده می گردد، بهترین فضای نصب این اپراتور پرده هوا ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر بالاتر از درب اتوماتیک می باشد و عرض آن می تواند به اندازه بازشو درب اتوماتیک شیشه ای می باشد طرح و نقشه نصب پرده هوا را می توان از تکنسین های شرکت درب اتوماتیک دُرآسا بخواهید که بهترین بهر را از درب اتوماتیک شیشه ای برد.

انواع اپراتور هایی که پرده ها باآن مچ می شود و بااین مکانیزم بهترین کارایی را دارا می باشد.

درب اتوماتیک شیشه ای اسلایدینگ , درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی , درب اتوماتیک شیشه ای فولدینگ , درب اتوماتیک شیشه ای سوئینگ , درب اتوماتیک شیشه ای کرو