تلفیق در بازکن ها با درب اتوماتیک , درب اتوماتیک درآسا,درب بازکن برقی | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

در جوامع امروزی صنعت درب اتوماتیک باعث راحتی انسان درزندگی روزمره شده است و باعث اضافه شدن ریموت ها و کلید های الکترونیکی و راداری شده است امکانات که باعث شده که انسانها برای راحتی خود با آن بسیار سریع منطبق شوند و انسانها این امکانات راجزئی ملزومات زندگی خود می دانند یکی از این سیستم های دسترسی راحت به درب اتوماتیک به مانند جک پارکینگ با قفل های برقی دربهای نفررو ساختمان می باشد که براحتی و با یک رله و یک ریمت و رسیور با هم مچ می گردد ،حتما در دسترس شما ریموت درب اتوماتیک وجود دارد که با شاسی های متعدی بر روی آن تعبیه شده است که قفط از یک شاسی آن استفاده می گردد که تکنسین های شرکت درب اتوماتیک دُرآسا با تجربیات خود به این امرفائق آمدن که با یک ریموت و سیم کشی به مرکز کنترل درب نفررو و جک درب اتوماتیک قابلیت کارایی ریموت درب اتوماتیک را به دربازکن های برقی انتقال دهند، و این قابلیت را به کاربر می دهد که براحتی از راه دور به قفل درب نفرو و درب اتوماتیک فرمان دهد، بهترین جک پارکینگی که با این سیستم مچ و هماهنگ می شود جک پارکینگی دُرآسا می باشد ، این قابلیت ها در تمامی درب های اتوماتیک وجود دارد ، نمونه بعدی این برنامه درب اتوماتیک شیشه ای و کرکره های برقی فروشگاه ها و سیستمهای امنیتی آنها می باشد ،

doorasa30نمونه عکس جک پارکینگی لایف