خدمات درب اتوماتیک و گارانتی پس از فروش درب اتوماتیک | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

درب های اتوماتیک از ۲بخش مکانیکال و الکترومکانیکال تشکیل شده است بخش مکانیکال درب اتوماتیک به مانند ریل غلطک درب اتوماتیک و تسمه و شیشه ها و فریم ها درب اتوماتیک پارکینگی به مانند بازو ها و شفت متعلقات درب اتوماتیک مکانیکال می باشد که در اکثر موارد خرابی دران بسیار کم می باشد و با زمانی که به درب ضربه ای یا فشاری به درب اتوماتیک وارد نیایدموردی پیش نمی اید و لی بیشتر این موارد خرابی و خدمات درب اتوماتیک در قسمت الکترومانیکال سیستم درب اتوماتیک می باشد که مرکز فرمان و قسمت برقی سیستم می باشدسنسورهای درب اتوماتیک به ان متصل می باشد و این موارد در گارانتی شرکت می باشد و مهم ترین مورد موتور و گریبکس ان اپراتور می باشد که دارای ۲۴ ماه گارانتی از زمان نصب درب اتوماتیک می باشد و این موارد الکترو مکانیکال یا برقی فقط در جریان مستقیم برق و نوسانات برق قرار نداشته باشد و در مقابل آب قرارنداشته باشد شامل گارنتی شرکت می باشد
محصولات درب اتوماتیک که شامل ۲ سال گارنتی می باشد به شرح ذیل می باشد
درب اتوماتیک شیشه ای با موتور درب اتوماتیک دانکر
درب اتوماتیک پارکینگی با موتور درب اتوماتیک سماتیک و یروماتیک
درب اتوماتیک پارکینگی با موتور درب اتوماتیک بارزانته و اسمارت