درب اتوماتيک زاويه دار | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

درب اتوماتیک زاویه دارحرکت این درب اتوماتیک نیز به صورت خطی می باشد ولی با این تفاوت که لنگه درب اتوماتیک باهم یک زاویه ای را تشکیل میدهند که این زاویه میتواند از ۹۰ درجه الی ۱۷۵ درجه متغیر باشد.برای جلوگیری از برخورد درب ها با عابرین به علت زاویه دار بودن دربها امکان نصب سنسورهای ایمنی خطی وجود ندارد از سنسورهای مایکروویو خاص استفاده میگرد که هم عمل تشخیص حرکت افراد را به عهده دارند هم مانع برخورد دربها با افراد میگردند. این دربها در اشکال به مانند درب اتوماتیک کرو ، درب اتوماتیک مثلثی ، درب اتوماتیک ریولوینگ ، درب اتوماتیک فولدینگ