درب اتوماتیک رکورد و نقش آن در ایران | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

سیستم درب اتوماتیک رکورد Record سوئیس برترین سیستم درب اتوماتیک حال حاضر اروپا می باشد و نیز شرکت رکورد سوئیس دارای بیشترین تعداد درب اتوماتیک سیستم درب اتوماتیک نصب شده در ایران می باشد که به دلیل این اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای از قدرتمند ترین برند درب اتوماتیک در جهان و نیز در کار کرداز کمترین خدمات دهی در زمینه درب اتوماتیک شیه ای می باشد و علت آن هم کیفیت بی همتای این اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای می باشد این اپراتور پر فروش ترین سیستم درب اتوماتیک شیشه ای ۱۰ سال گذشته ایران بوده است. و در فرودگاه ها و مراکز حساس به مانند پایانه های نفتی و مراکز دزمانی و بیمارستانها نصب و راه اندازی شده است و رمز موفقیت این اپراتور در موتور قدرتمند آن اپراتور درب اتوماتیک می باشد که درزمان کار کرد بیصدا کار می کند و قدرت موتور باعث استحلاک کم و خدمات کم این اپراتور درب اتوماتیک می شود. لازم بذکر است شرکت درآسا از سال ۱۳۹۰  اپراتور رکورد را در سبد فروش خود دارد و این اپراتور درب شیشه ای اتوماتیک را با ۳۶ ماه گارانتی به فروش می رساند.