دسترسی ها و فرمانهای درب اتوماتیک ( b. m. s) | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

اپراتورهای درب اتوماتیک در سیستم های شیشه ای به فرمان چشمی و مادون و فرمان کلید گردان و فرمان ریموت رسیور وصل می باشند که تماما جدا جدا عمل می کنند به مانند درب های اتوماتیک پاساژ ها و بانک ها که بدون محدودیت تردد می باشدکه در تمام روز با چشمی عمل می کنند و فرمان به صورت چشمی عمل می کنند، درب های اتوماتیک ی که دارای محدودیت می باشد و به اکسزهای مختلف به مانند کارتخوانهای درب اتوماتیک سویال که مخصوص بانک ها می باشند و کارتخوانهای درب اتوماتیک کدینگ که مخصوص تردد های خاص به مانند صرافی ها و فیلترها خاص و آمار گیری تردد و لازم بذکر است که تمامی دربهای درب اتوماتیک شیشه ای قابلیت وصل و برنامه ریز b.m.s را دارا می باشد.