راه حل حرکتی درب اتوماتیک سنگین | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

یکی از راحل های مهم برای اتوماسیون درب های بسیار سنگین استفاده از  اپراتور های هیدرولیک می باشد که این اپراتور ها با فشار روغن کار کی کنند و سرعت متغیر دارن و  که نسبت به درب اتوماتیک دیگر سرعت ثابت به طور قابل ملاحظه ای به نیروی کمتری نیاز دارند تا حرکت درب های سنگین را به طور روان کنترل کنند به این منظور در زمان شروع حرکت اولیه سرعت درب اتوماتیک کم و قدری آن بسیار زیاد و  و در زمان پایان کار یا ایستگاه آخر هم به همان طریق شروع کار عمل می کند و با قدرت زیاد  و سرعکم شتاب درب را کنترل می کنند این نوع درب های اتوماتیک نسل جدید اپراتور های هوشمند درب اتوماتیک می باشند .  که بوسیله برنامه ریزی درست تکنسین عمل کرد درستی را انجام می دهد و کارکرد مفیدی دارا می باشد.