ریموت و رسیور درب اتوماتیک | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

ریموت کنترل چیست و چه نقشی در زندگی  انسانها دارد و در سیستم درب اتوماتیک چه استفاده دارد و اجزائ تشکیل دهنده ریموت کنترل به معنای کنترل از راه دور می باشد و در سیستم درب اتوماتیک از آن برای باز و بسته کردن درب اتوماتیک از راه دور استفاده می گردد. برای میسر شدن این عمل بایستی قسمت گیرنده حتماً در داخل مرکز کنترل دربهای اتوماتیک نصب گردیده باشد و باعث امنیت بیشتر برای کاربران میباشد اجزائ تشکیل دهنده ریموت کنترل و رسیور