زمینه های کاربرد درب اتو ماتیک نام ببرید | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

۱٫ امنیتی مانند دربهای اتوماتیک مراکز نظامی و مکانهای خاص مانند درب های اتوماتیک آزمایشگاه ها و آشیانه پرواز .
۲٫ رفاهی مانند دربهای اتوماتیک پارکینگ منازل ، درب های اتوماتیک بیمارستان ها و غیره …
۳٫ مصرف انرژی مانند دربهای اتوماتیک هتلها ، درب های اتوماتیک فروشگاه ها .
۴٫ بهداشتی مانند دربهای اتوماتیک اتاق عمل و برخی آزمایشگاهها .
۵٫ سرعت بخشیدن به کار مانند درب های اتوماتیک مکانهای صنعتی .
۶٫ جایگزین نیروی انسانی