مکانیزم تمامی درب اتوماتیک | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

 عملکرد هریک از انواع مختلف درب اتوماتیک چگونه است؟

درب اتوماتیک دولنگه بر اساس تغییر طول بازو کار می کند

درب اتوماتیک کشویی بر اساس نیروی کششی کار می کند

درب اتوماتیک زیر سطحی بر اساس نیروی چرخشی وارد بر محور درب کار می کند

درب اتوماتیک یا رولاپ بر اساس نیروی چرخشی وارد از بالا کار می کند

درب اتوماتیک زیر سقفی بر اساس نیروی چرخشی و کششی وارد بر درب کار می کند