چه عواملی باعث تغییر قیمت در اپراتور های درب شیشه ای اتوماتیک می شود | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

اولین ایتم در قیمت گذاری در پیش فاکتور های درب شیشه ای اتوماتیک برند آسیایی و اروپایی آن می باشد که با چه قدرت موتوری همراه باشد

ایتم دوم ایتم شیشه می باشد و متراژ آن و مدل شیشه درب شیشه ای اتوماتیک

ایتم سوم نوع فریم می باشد که تشکیل شده از فریم آلومینیومی و با استیل باشد و یا فریم درب شیشه ای اتوماتیک کرو با مدل s و با مدل ۳ سانتیمتری یا ….

ایتم چهارم قفل سیستم درب شیشه ای اتوماتیک می باشد که دارای خلاص کن دستی می باشد

ایتم پنجم باطری اضطراری سیستم می باشد .

ایتم آخر هم محل نصب و مدل مکانیزم اپراتور درب شیشه ای اتوماتیک می باشد.