شرایط نصب درب اتوماتیک | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

برای نصب صحیح درب اتوماتیک از نظر کارشناسان درب اتوماتیک محل نصب باید زیرسازی شده و از نظر استحکام سازه بازدید شده باشد ساپرتها باید کاملا محکم و جوش کامل به سازه اصلی ساختمان داده باشد علت ایم مطلب این است که اپراتور های درب اتوماتیک قدر موتور بالایی دارد و از لحاظ کارکرد حرکت درب ها توسط موتور و کنترل باکس درب اتوماتیک می باشد لازم به ذکر است محل نصب عالی برای اپراتور های درب اتوماتیک دور از اب و باران می باشد به علت اینکه تمامی مداره و قطعات به صورت الکترونیک و با برق عمل می کند تمامی اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای و پارکینگی کاملا عایق بوده و از ip بالا دارا می باشند ولی این توضیحات باعث عمر بیشتری برای کارکرد این اپرتورهای درب اتوماتیک می گردد.