فرم محاسبه وزن درب اتوماتیک شیشه ای شرکت درآسا به شرح زیر می باشد | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

۱ – فریم مدل پس ۳ و شیشه ۱۰ میل سکوریت به همراه استاندارد های درب اتوماتیک و به همراه نوار ها و درزگیرهای مخصوص آن در حدود ۲۵ کیلو گرم در یک متر مربع می باشد ، که در ابعاد استاندارد ورودی نفر رو به همراه متعلقات فوق در حدود ۶۰ کیلو گرم می باشد ،
۲- فریم مدل پس۶ و شیشه ۱۰ میل سکوریت به همراه استاندارد های درب اتوماتیک و به همراه درزگیرها مخصوص برای ۱ لت متحرک به عبارتی در حدود ۲۸ کیلوگرم در یک متر مربع می باشد، که ابعاد استاندارد ورودی نفر رو به همراه متعلقات فوق در حدود ۵۶ کیلو گرم می باشد .
۳- مدل فریم فارسی بر به همراه شیشه ۱۰ میل و چسب مخصوص و درزگیر های آن در حدود ۲۲ کیلو گرم می باشد که در ۱ لت متحرک با ابعاد استاندارد نفر رو در حدود ۴۴ کیلو گرم می باشد
لازم بذکر است اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای شرکت دُرآسا به مانند رکورد۲۱ سوییس و ترمکس سوییس هر لت متحرک درب اتوماتیک اسلایدینگ را تا وزن ۱۲۰ کیلو گرم رابه راحتی به مدت زیاد لیفت می کند که این حدود ابعاد لت متحرک درب اتوماتیک شیشه ای عرض ۲۲۰ در ارتفاع استاندارد ۲۲۰ می باشد که وزن لت متحرک در حدود ۱۲۰کیلو محاسبه می گردد لازم به ذکر است که اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای رکورد در مدل ۲۰ رکورد سوییس وزن تحملی لت متحرک درحدود ۱۵۰ کیلو گرم و ۲۲ رکورد سوییس در حدود ۲۰۰ کیلو گرم را لیف می کنند ،
در اپراتور های درب اتوماتیک رکورد سوییس بعد از قدرت موتور به بحث امکانات جانبی و به مانند چشمی هوشمند و رادارهای هوشمند و سیستم عیب یابی هوشمند اپراتور می پردازیم و تفاوتهای اپراتور ماژلار رکورد ۲۰۲۰۰ می پردازیم