فواید درب اتوماتیک | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

فواید درب اتوماتیک
درب اتوماتیک شیشه ای از نگاه بعضی از افراد کالای تزئیناتی و فقط جهت تردد راحت می باشد و جزئی از تزئینات مجلل ساختمان می باشد ، در واقعیت این مکانیزم درب اتوماتیک قسمتی از تشریفات و خوشامد گویی می باشد و اگر ریز بینانه تر به کارایی آن بیندیشید متوجه فواید بیشتری در زندگی روزمره انسان ها دارامی باشد،درب اتوماتیک در تبادل انرژی بسیار مفید می باشد در بعضی از قسمتهای سرد سیر و گرم سیر کشور باعث نگهداری دما در فضا ساختمان و اتلاف کمترانرژی سوخت می گردد ، شرکت درآسا با خدمات دهی مناسب نقش خوبی در این زمینه ایفا کرده است ،اهمیت بعدی درب اتوماتیک در انتقال بیماری در بیمارستان ها و ادارات ومکانهای عمومی می باشد که باعث کمترین تماس بااصلی ترین قمست ساختمان را ایفا می کند،شرکت دُرآسا با تجربیات و معلومات کارشناسان جهت گزینش درست در انتخاب اپراتور درب اتوملتیک به مانند اپراتور رکورد و ترمکس و هوبرانتخاب کرده است ،و به گزینه های کارکرد این اپراتورهای درب های اتوماتیک مواردی را اضافه کرده که در راستای خدمت گزاری به مردم بهتر ایفای نقش داشته باشند که چند نمونه از این موارد را به اختصار تقدیم می کنیم .
۱- چشمی های هوشمند :این چشمی ها داری تشخیص تغییر جهت به سمت درب اتوماتیک را دارا می باشند به طور مثال در پیاده روهای پرتردد فردی را که قصد ورود به ساختمان را دارد تشخیص داده و ضریب اشتباه را بسیار پایین اورده است،و قابلیت تشخیص حیوانات شهری را دارا می باشد.

چشمی پرده ای

چشمی های خطی و نسل جدید چشمی های هوشمند

۲- قابلیت مفید بعدی تشخیص درست نوع مکانیزم درب اتوماتیک در محل که با نوع ساختار محل و نقشه مهندس ساختمان و کاربری ساختمان می باشد که ازانواع درب اتوماتیک اسلایدینگ ، درب اتوماتیک تلسکوپی ، درب اتوماتیک کرو، درب اتوماتیک مثلثی ،درب اتوماتیک سوئینگ ، درب اتوماتیک فولدینگ و درب اتوماتیک ریولوینگ بصورت کلی استفاده می گردد بهترین نوع این درب اتوماتیک مکانیزم فیلترینگ آن می باشد که درب اتوماتیک ریولوینگ بسیار مشخص می باشد .

ریولوینگ درب خاص

درب اتوماتیک ریولوینگ