فواید چشمی جهت درب اتوماتیک | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

فواید چشمی جهت درب اتوماتیک:
کار چشمی ها به این صورت می باشد که در زمانی که کرکره برقی در حال پایین آمدن است هر زمان که شخصی یا خودرویی جلوی آن قرار بگیرد یا از جلوی آن در حال حرکت باشد کرکره برقی ابتدا می ایستد و سپس تا آخر بالا می رود . این خصوصیت برای این می باشد که اگر شخص یا ماشینی زیر کرکره برقی باشد , درب اتوماتیک با آن برخورد نکند .
چشمی ها و مادونها درب اتوماتیک در اپراتورها ی درب اتوماتیک شیشه ای، درب اتوماتیک پارکینگی و درب های اتوماتیک زیرسقفی و تمامی اپراتور های درب اتوماتیک رکن مهمی ایفا می کند