قیمت درب اتوماتیک شیشه ای دُرآسا | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

قیمت محاسبه درب اتوماتیک شیشه ای و شاخص های قیمت درب اتوماتیک شیشه ای
قیمت درب اتوماتیک بستگی به مکانیزم ساختاری و سازه ای درب اتوماتیک (به مانند قیمت درب اتوماتیگ شیشه ای اسلایدینگ ، قیمت درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی ، قیمت درب اتوماتیک شیشه ای مثلثی ، قیمت درب اتوماتیک شیشه ای فولدینگ یا اتوبوسی ، قیمت درب اتوماتیک شیشه ای کرو یا نیم گرد ، قیمت درب اتوماتیک شیشه ای ریولوینگ یا تمام گرد،
لازم بذکر است قیمت اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای با ارز محاسبه می گردد و قیمت تمامی متعلقات دربهای اتوماتیک ریولوینگ(تمام گرد) و فولدینگ(اتوبوسی) به صورت کلی محاسبه می گردد به این علت که تمامی متعلقات درب اتوماتیک از کمپانی مادر ارسال می گردد به قیمت بیشتری از اپراتور های معمول دارا می باشد.
قیمت فریم درب اتوماتیک شیشه ای
قیمت فریم ها نسبت به نوع فریم و ابعاد آن متغیر می باشد انواع فریم درب اتوماتیک شیشه ای شرکت دُرآسا عبارت است از
فریم های آلومینیومی مدل ۳ سانتیمتری در بقل فریم و با کفی ۱۰ سانتیمتری ps3
فریم های آلومینیومی مدل ۶ سانتیمتری در بقل فریم و با کفی۱۰ سانتیمتری ps6
تولید می گردد که با ورق استیل روکش میشود ps3 ,ps6مدل استیل که با فریم های مدل
مدل فریم فارسی می باشد که از آلومینیوم خالص می باشد که قابلیت آنادایز را دارا می باشد
قیمت فریم مخصوص درب اتوماتیک کرو که به صورت نیم دایره می باشد و نبرد شده است ، طبق ابعاد به سانتیمتر محاسبه می گردد.
قیمت شیشه درب اتوماتیک شیشه ای
شیشه های مخصوص درب اتوماتیک بصورت استاندارد سکوریت ۱۰ میل می باشد که بارنگ آن و ابعاد آن محاسبه می گردد
لازم بذکر است: در مکانیزم درب اتوماتیک کرو هم از شیشه ۶ میل استفاده می گردد و هم به علت خم بودن شیشه قیمت شیشه با مقدار شیشه و اندازه خم محاسبه می گردد
*قیمت استاندارد شیشه ها درب اتوماتیک شیشه ای ابعاد۲۲۰ در اتفاع و عرض ۱۶۰ می باشد.

* قیمت فریم s که از مدل ps3 استفاده می گردد همانند فریم کرو ( نیم گرد ) محاسبه می گردد.

درب اتوماتیک خاص