محسنات درب اتوماتیک نیم گرد ( کرو) | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

طراحی خلاقانه ،کارآموزده با حداکثر راحتی و کارآمدی تلفیق شده تا در اختیار مشتریان و پرسنل قرار گیرد در گستره ی
وسیع تر از احتمالات ظاهری ، درب های صنعتی به شکل کشویی گیلجن می توان طراحی خاصی به ورودی هر ساختمان
بدهد با وجود انتخاب رنگ های مناسب و پروژه های خاص سفارشی ، درب های منحنی شکل کشویی اتوماتیک می تواند
مکمل طراحی های خاص درب های ورودی باشد .
ظرافت درب اتوماتیک منحنی
درب اتوماتیک منحنی کشویی طرح جذاب و بی نرده ای را برای بخش ورودی پیشنهاد می کند که تاثیر خوبی بر مشتری
می گذارد که از این درب عبور می کند . با انتخاب سیستم درب های کشویی SRM ، پذیرش دوستانه و قابل اعتمادی بر پایه ی
راحتی و آسانی دسترسی بدست می آورید . و از حالت های منحنی تشکر کنید حتی در جایی که محیط محدود باشد می تواند
محیطی جالب و دوستانه ای ایجاد کند .
اطمینان و امنیت
به مجموعه ای کامل از ویژگی های عملکردی همچنین عناصر کنترل و ایمنی ، برای مطابقت ساختاری انتخاب شده ، این بدین
معنی است که ما می توانیم راه حل های مشتری مداری را تضمین می کنیم .
در واحد طراحی درب اتوماتیک واحد درایو rsw کیفیت بالایی ارائه میدهد تعدادی از توابع عینی قابل اعتماد از جمله خودکار
معکوس و مکانیزم ایمنی به علاوه یک مدل کار بر کنار شده برای استفاده در خروجی اظطراری و مسیرهای دسترسی نجات مناسب در
دسترس است .
طراحی ازاد
سیستم درب اتوماتیک منفی کشویی می توان هماهنگ با معماری ها یکپارچه باشد .
اشکال محدب و مقعر در هر شعاع طراحی آزادانه دارند به علاوه تلاش و ماژول و مونتاژ های مورد آزمایش تضمینی برای
کاربرد راحتر است .
بازشو بیشتر در زماان باز شدن درب اتوماتیک کرو ( نیم گرد)