محسنات درب اتوماتیک گرد شیشه ای | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

doorasa6مدل های مونتاژ به خوبی مورد آزمایش قرار گرقته بیشترین راحتی و آسایش استفاده کننده و بالاترین درجه از سودمندی (مقبولیت وقابلیت استفاده داشتن) را تضمین می کند. مدل های خروج اضطراری برای استفاده در گذرگاه های نجات و فرار مناسب می باشد
استفاده آسان مشتری
دامنه وسیعی از ویژگی های اساسی و عوامل ایمنی و کنترل که برای سازگاری با موقعیت ساختمانی انتخاب می شود .راه حل های در رابطه با مشتری را تضمین می نماید
درب اتوماتیک شیشه ای گرد به عنوان یک راهرو جمع و جور
با در مقابل هم قرار دادن دو عدد درب اتوماتیک شیشه ای گرد ( یکی محدب و دیگری مقعر ) می توان یک راهروی فشرده و زیبا ایجاد نمود که در شرایط آب و هوایی مختلف می توانند هوای داخل ساختمان را حفظ کند، پس علاوه بر زیبایی، کارایی و استفاده بهینه از فضا را به به دنبال دارد. این سیستم ها در برابر تردد بسیار زیاد نیز بذون کمترین اشکالی به کار خود با کیفیت ادامه می دهند
درب اتوماتیک شیشه ای گرد که از زیبایی و خلاقیت طراحی می شود دارای ویزگی های زیر می باشد
: زیبایی شناختی ماهرانه
درب اتوماتیک گرد به فضای ورودی برتری منحصر به فرد می بخشد .این متأثر شدن از زیبایی و ظرافت در نماهای بیرونی منحنی شکل به طور ویژه ای جذاب و جالب توجه می باشد
.
: استفاده اصولی از فضای خالی موجود
به دلیل شکل منحنی گونه درب اتوماتیک شیشه ای گرد حتی در موقعیت هایی که فضا محدود می باشد امکان ساخت محل های عبور مناسب و راحتی را فراهم می سازد.
آزادی عمل در طراحی
شکل های محدب و مقعر درب اتوماتیک در شعاع دلخواه در حین اینکه آزادی و اختیار مناسبی در طراحی و ساخت را امکان پذیر می سازد هم چنین به هم پیوستگی موزونی را نسبت به معماری اطراف تأمین می کند.
تسهیلات و ایمنی
درب اتوماتیک شیشه ای گرد به عنوان یک نیم دایره
یک حالت محدب یا مقعر می تواند برای ورودی زیبا باشد که می تواند توسط یک نیم دایره ایجاد شود. جهت تحدب یا تقعر می تواند با ساختار معماری سازه هماهنگ شود و درجه قوس های مختلفی داشته باشد.
درب اتوماتیک شیشه ای گرد به عنوان مقطعی از یک منحنی با زاویه ای خاص
می توان درب اتوماتیک شیشه ای گرد را با زاویه انحنا دلخواه و هماهنگ با محیط طراحی و اجرا کرد. این انحنا حتماً نباید بخشی از یک دایره باشد بلکه می تواند زاویه نمای ساختمان تعیین کننده زاویه درب اتوماتیک شیشه ای گرد باشد.

doorasa13