محسنات زیرسازی در صنعت درب اتوماتیک | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

در صنعت درب اتوماتیک ، زیر سازی و تراز بودن کار بسیار اهمیت ویژه ای دارد . شرکت درب اتوماتیک درآسا به تمامی مشتریان خود پیشنهاد می دهد در زمان سفت کاری و قبل از سنگ نما از پیشنهاد ها و نظرات متخصصان شرکت درب اتوماتیک درآسا استفاده فرمایید، که بسیاری از وسایل و تجهیزات اپراتور های درب اتوماتیک به مانند دستک های جک درب پارکینگی و شاسی و یا ماژول درب اتوماتیک شیشه ای و زیرسازی و قوطی کشی کرکره برقی می باشد که در زیر نمای ساختمان کار می شود و این پیش بینی ها جلوگیری می کند از دوباره کاری و کنده کاری و این امر در زمان قبل از سنگ نما به کار می رود و باعث شکیل بودن درب اتوماتیک می شود ، می توان گفت این مسائل ساده بسیار جهت بهتر کارکرد درب اتوماتیک تأثیر گزاراست ،حتی کارشناسان درب اتوماتیک توانایی آن را دارند که نقشه اجرایی و نمای تمام شده کاررا ارئه دهند .
به عنوان مثال : در زمان سنگ پارکینگ جایی دقیق تورفتگی جک درب اتوماتیک را مشخص کرده و این امر باعث آن می شود که نمای درب اتوماتیک و ساختمان به صورت یک پارچه اجرا شود و حتی قوطی کشی قبل از سنگ نما باعث هم زیبایی کار و عرض دهنه بیشتر و بیصدا کارکردن کرکره برقی می شود