درب اتوماتیک لولایی (سوئینگ) | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

این درب اتوماتیک مدل های مختلفی بمانند اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و پاور اسیست ( مصرف انرژی بسیار کم) میباشد اپراتور تمام اتوماتیک سوئینگ یا لولایی بدون محدودیت نصب در روی تمامی درب های لولایی نصب و نقش خوبی ایفا میکند و بدون محدودیت تردد میباشد این اپراتور مکانیزمی بسیار نزدیک به آرام بندها دارد ولی اپراتور تمام اتوماتیک سوئینگ بمانند تمامی دربهای اتوماتیک با برق کارمی کنند و دارای چشمی و موتور و مرکز کنترل و فقل الکترو مکانیکال و بازوی متحرک می باشد، نسل جدید این اپراتور ها بسیار هوشمند و قابلیت نصب در تمامی درب را دارد  .