مشخصات و محسنات درب اتوماتیک شیشه ای خوب از لحاظ شرکت دُرآسا | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

خرید اپراتور های درب اتوماتیک نسبت به ابعاد لت های درب اتوماتیک محاسبه می گردد .

۱ -ارتفاع دهنه x عرض هرلت متحرک =تقسیم بر ۱۰۰۰۰ ضرب وزن یک متر مربع شیشه فریم مدل درب اتوماتیک مشخص می شود به مانند درب اتوماتیک رکورد ۲۱   بازشو با ارتفاع استاندارد حدود ۲۵۰ بازشو می دهد و رکورد ۲۲ که با همان مشخصات ارتفاع استاندارد حدود ۴۰۰ بازشو می دهد که این تشخیص باعث این می شود که درب اتوماتیک بسیار نرم کار می کند .

۲- شیشه و فریم استاندارد ( شیشه درب اتوماتیک حتما دارای علامت استاندارد و دارای مدل سکوریت کامل و فریم درب اتوماتیک دارای شیار های خاص می باشد و که باعث نگهداشتن شیشه درب اتوماتیک می باشد

۳- اندازگیری و زیرسازی و نصب و راه اندازی کامل و دقیق به وسیله کارشناسان مجرب و نصابهای مجرب درب اتوماتیک دُرآسا .

لام بذکر است که استفاده از کارشناسان مجرب شرکت درب اتوماتیک دُرآسا در زمان و هزینه ها بسیار صرفه جویی می شود.