مشخصه اصل بودن اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

کمپانی های اروپایی تماما در اروپا ازموتور و گریبکس کمپانی دانکر المان استفاده می کنند و کمپانی دانکر هم فقط به کارخانه های بنام درب اتوماتیک موتور های خود را می فروشد و یکی از مشخصات اصل بودن اپراتور های درب اتوماتیک اروپایی موتور این دستگاه ها می باشد که از قدرت بسیار خوبی برخوردار می باشد با حجم بسیار کم و اینکدر این موتور که در انتهای این موتور نصب می باشد این موتور ها به همراه کنترل باکس و ریل کاور و هنگر و قفل مخصوص این اپراتور های درب اتوماتیک می باشد و تماما از ایزو های اروپایی برخوردار می باشد و به مانند اپراتور های درب اتوماتیک رکورد سوییس و ترمکس سوییس و بوکاموی آلمان و لابل ایتالیا و بسام سوئد و …… می باشد