معنی کیفیت مطلوب اپراتور درب اتوماتیک | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

نکته اول اپراتوری گفته می شود حداقل ۲۰% قدر موتور و گیریبکس به از وزن درب متحرک بیشتر باشد تا استحلاک کمتری داشته باشد و درب اتوماتیک از خدمات کمتری برخوردار باشد و از صدا کمی در حالت کارکرد برخوردار باشد و نکته دوم ارجینال بودن و اصلی بودن قطعاتمی باشد به علت مچ بودن تمامی قطعات نکته سوم نصب توسط نصاب ماهر و مجرب که بتوان بهترین کیفیت درب اتوماتیک را از ان گرفته شود
لازم بذکر است تراز بودن کف و شاقول بودن دیوار ها و سازه شرط بسیار مهمی در نصب و بهروری در کارکرد داپراتور درب اتوماتیک دارا می باشد