مقایسه درب اتوماتیک شیشه ای | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

مقایسه دربهای اتوماتیک شیشه ای
درب اتوماتیک شیشه ای با مکانیزم اسلایدینگ با درب اتوماتیک شیشه ای دیگر
ساده ترین مدل درب های اتوماتیک در دنیا از جهت کارکرد مربوط به می شود به دربهای اسلایدینگ و این مدل دربهای اتوماتیک از اویل مدل های درب اتوماتیک می باشد که به وسیله عامل مکانیکی و نیروی وزن انسان که با عث حرکت درب می باشد تولید می شود و از کمترین استحلاک و کمترین خدمات برخوردار می باشد و این عامل هم به دلیل مکانیزم ساده این دربها می باشد و بهترین گزینه برای مرکز پرتردد و شلوغ می باشد و دلیل استحلاک کم آن هم به علت حرکت مستقیم بر روی یک ریل و استفاده کمتر از غلطک ها و تسمه ها می باشد و لازم بذکر می باشد تمامی اپراتور های درب اتوماتیک با هر مکانیزمی ارتباط مستقیمی با موتور اپراتور درب اتوماتیک دارد و هر چه قدرت موتور اپراتور درب اتوماتیک بیشتر می باشد طول عمر بیشتری دارا می باشد در دربهای اتوماتیک شیشه ای اسلایدینگ با فریم استیل و فریم آلومینیومی و فریم s و فریم برک اوت که مخصوص درب های بیمارستانی می باشد قابلیت اجرا را دارا می باشد ، و از لحاظ بازشو نیمی از دهنه بازشو می دهد و الی درصورتی که سیستم تلسکوپی از لحاظ باشو بازشو بیشتری از درب اتوماتیک اسلایدینگ به مشتری می دهد و از لحاظ شکیل بودن نمای درب درب های نیم گرد ( کرو اتوماتیک) یا در بهای اتوماتیک تمام گرد (ریولوینگ) بسیار شکیل تر از دربهای اتوماتیک اسلایدینگ می باشند حسن دیگر درب اتوماتیک اسلاید قیمت بسیار مناسب این درب ها می باشد که از آیتم اپراتور و شیشه ها و فریم ها تشکیل داده می باشد
بهترین اپراتورهای این نوع درب اتوماتیک ازمدل ترمکس سوییس ، رکورد سوییس و هوبر تایوان می توان نام برد