نسل جدید ریموت کنترل های درب اتوماتیک به چه صورت عمل می کنند | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

برای کنترل از راه دور سیستم درب اتوماتیک معمولا از یک فرستنده رادیویی کوچک دستی استفاده می شود که به آن ریموت کنترل ( REMOTE ) می گویند . بر روی ریموت شستی های فشاری وجود دارد که برای باز وبسته کردن یا توقف در از آنها استفاده می گردد . دستگاه ریموت به همراه آنتن و کارت رادیویی گیرنده روی برد الکترونیکی اجزای ارتباط رادیویی دستگاه را تشکیل می دهند.این مرکز فرمان با رشد و پیشرفت تکنولوژی جای خود را به سیستم های محدودیت تردد و مرکز فرمان درب اتوماتیک داده است به مانند کارتخوان های اثر انگشتی و فرستنده ها و گیرندهای رادیویی ار. اف. ای . ادی . که فرمان عمل کرد درب اتوماتیک را به عهده گرفته است ولی به هر حال تمامی درب های اتوماتیک یا درب ریموتی با ریموت و رسیور مجهز می شوند،این گیرنده و فرستنده ها در تمامی اپذاتوذ های درب اتوماتیک شیشه ای و تمامی جک درب پارکینگی و راه بند ها و تمامی اپراتور های درب برقی قابل اتصال می باشد و حسن مفید آن آمار باز و بسته شدن درب اتوماتیک ویا بهتر گفته شود امار خروج و ورود افراد را ثبت کرده و بسیار مفید جهت اماکن با محدودیت تردد می باشد.