نکات مهم در نصب درب اتوماتیک | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

نکات مهم در نصب درب اتوماتیک
توجه :
اطمینان حاصل کنید که درب اتوماتیک سیم کشی با کابلهای مناسب طبق موارد فوق صورت گرفته است.
۴ – نمونه ای از یک نصب استاندارد :
دستورالعمل نصب :
توجه : نصب غیر صحیح در نتیجه عدم رعایت این نکات ممکن است باعث صدمه جدی گردد.
– قبل از انجام هر کاری نصاب باید محل نصب و درب اتوماتیک را از جهت اندازه و نوع مصالح به دقت
بررسی نماید.
– قبل از نصب بازوها از صحت عملکرد و بالانس بودن قسمتهای متحرک درب اطمینان حاصل
نمایید.
– جهت درب اتوماتیک ضعیف و یا ابعاد کوچک نمی توان از این نوع درب بازکن استفاده کرد.
– اطمینان حاصل کنید که قسمتهای متحرک درب هنگام عملکرد درب اتوماتیک با دیواره ها برخورد
نامناسبی ندارند.
– کلید سلکتور را در ارتفاع ۱٫۵ متری از سطح زمین در دید مناسب و دور از قسمتهای متحرک
درب اتوماتیک نصب نمایید.
– پس از نصب از صحت تنظیم پارامترهای درب برقی اطمینان پیدا کرده و دقت کنید که
فتوسلها و کلید سلکتور به درستی عمل کنند.
– برچسبهای راهنما مربوط به خلاص کن دستی را روی درب اتوماتیک نصب نمایید.
– دقت کنید سطحی که فتوسلها را روی آن نصب می نمایید کاملا تخت و تراز است و فرستنده و
گیرنده در دید هم هستند.
– اطمینان حاصل کنید که فضای مورد نیاز جهت حرکت درب حین باز و بسته شدن کامل فراهم
است.