ورود صنعت درب اتوماتیک درصنعت سکوریت | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

درب شیشه ای اتوماتیک سکوریت – درب های اتوماتیک شیشه ای به چندین شکل نصب می شوند اما همه آن ها در یک چیز مشترک هستند و آن شیشه های به کار رفته در ساخت آن ها می باشد به این نوع شیشه ها سکوریت و به درب هایی که با این نوع شیشه ساخته شده اند درب شیشه ای سکوریت می گوییم. اهمیت استفاده از این شیشه ها در امنیت آن است برای نمونه از نوع شکستن آن می تواند گفت که مانند شیشه های معمولی نبوده و به هنگام شکستن هر مترمربع آن به هزار و دویست قطعه کوچک تقسیم می شود و بدون پاشیدگی ریزش دارند. شرکت درب اتوماتیک دُرآسا نیز کلیه درب های خود را با شیشه سکوریت ۱۰ میل همراه بانشان انحصاری استاندارد ایران تقدیم می کند این نوع شیشه در ایران بنام شیشه ایمنی هم نامیده میشود