ویژگی تیغه های درب اتوماتیک (آنتی کرش) ضد آسیب | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

همانطور که از اسم این نوع تیغه درب اتوماتیک مشخص می باشد از تسمه فلزی در انتهای تیغه وجود دارد که در موقع بسته شدن درب درصورت وجود مانع زیر درب ، لبه درب خم شده و از بروز آسیب به درب اتوماتیک جلوگیری می کند و همچنین این تسمه ها در مقابل نیروی افقی مقاومت نشان داده و خم شدن لبه درب می شود ، اعمال نیرو افقی زیاد تنها موجب می شود که درب اتوماتیک از ریل بقل خارج بشود و آسیبی به درب و جسم زیر درب وارد نشود و جهت جا انداختن درب تنها کافیست که تیغه درب اتوماتیک بصورت عمودی حرکت داده شود تا به صورت اتوماتیک داخل ریل قرار می گیرد.