کارایی دربهای اتوماتیک در حد اکثر دما و حد اقل دما | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

اپرتور های درب اتوماتیک حداکثر و حداقل در چه دمایی کار ˚۳۰-درجه سانتیگراد تا˚ ۶۰+ درجه سانتیگراد به صور استاندارد کار کرد مناسبی از خود نشان می دهد و درجه ip اپراتور های دُرآسا ۴۲ می باشد که در مقابل گرد و غبار و بخار آب و مواد آلاینده بسیار مقاوم میباشد در همین سو جهت کارکرد در مناطق گرم سیر و مناطقی که بسیار مرطوب میباشد قابلیت بسیار شایسته ای از خود نشان میدهد و متقابل همان درما در آب وهوای بسیار سرد و کوهستانی کارایی قابل قبولی از خود نشان میدهد .