کرکره برقی جهت عملکرد میکانیکی سرعت بیشتر تیغه کرکره | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

برای سرعت وعملکرد سریع کرکره برقی بنا به تجربه شرکت درآسا این شرکت با به کارگیری از لوله یا همان شفت کرکره برقی را با سایز بزرگ تر و سبک تر و تیغه های کرکره برقی برای کاربری پارکینگی ویا کرکره برقی تجاری از تیغه ۱۰ سانتی متری با موتورهای بارزانته ۵۰۰→۳۰۰←۱۰۰ ساخت کشور ایتالیا این ضمانت را برای سریع تر شدن باز شو کرکره برقی ویا بسته شدن کرکره برقی را می دهد که هم از لحاظ امنیت و هم برای کاربری های اداری و نگهبانی را دارا می باشد.
اگر در صورت نیاز کارفرمای عزیز برای سریع تر شدن کرکره برقی برای مکان های خاص مثل آتش نشانی ویا اماکنی که سرعت کرکره الزامی می باشد این نوع سیستم کرکره برقی با بکارگیری از موتورهای پیشرفته با قدرت وسرعت بالا برای این نوع کاربری نصب می گردد که با ضمانت و تائیدیه آتش نشانی وضمانت شرکت درآسا کرکره برقی استاندارد برای کاربری های خاص انجام میگردد.