NV | درب اتوماتیک درآسا , درب اتوماتیک , درب اتوماتیک شیشه ای , درب اتوماتیک برقی ,

NV

در راستای جللوگیری از ریزگردها در ورود به مکانهای عمومی می توان از دبهای اتوماتیک شیشه ای و حالت فیلترینگ را اجرا کرد ار مکانیزم درب اتوماتیک اسلایدینگ و اسلایدینگ به صورت سری کردن یا درصورت داشتن فضای کامل می توان از مکانیزم شکیل درب اتوماتیک شیشه ای کرو و درب شیشه ای اتوماتیک اسلایدینگ استفاده کرد که این مکانیزم فیلترینگ به این صورت می باشد که درب اتوماتیک اول با فاصله حدود ۱۰۰ سانتیمتر جلوتر ازسیستم درب اتوماتیک شیشه ای قبلی نصب شده است و چشمی ها ی درب اتوماتیک و سرعت باز و بسته شدن و فضای باز شو مفید در حدود ۱ متر در عرض به صورتی تنظیم می شود که درب اتوماتیک اول با سرعت باشو مناسب باز و بسته می شود و تا درب اتوماتیک بعدی در عمل کرد بعدی آن انجام وظیفه می کند این عمل کرد را در سیستم درب اتوماتیک سیستم فیلترینگ می نامند که باعث می شود که هوای برون به داخل راه نیابد و در بسیاری از فضایی که به مانند اتاق های سرور که دما بسیار مهم می باشد و حالت ایزوله می باشد به مانند اتاق های عمل از این سیستم درب اتوماتیک  را ایجاد می کنند .

در این سیستم می توان از تلفیق درب اتوماتیک شیشه ای اسلایدینگ ( درب اتوماتیک کشویی) با درب اتوماتیک کرو ( درب اتوماتیک نیم گرد) را ایجاد کرد.